sjuk syster

Blir tillkallad till avd av sjuk syster

Utlänsk läkare:

Per rectum: Ful ampull.

Hereditet?

Mamma urolog, pappa laktosintolerant

Penetrerad alkohol

Pat. druckit alkohol i helgen, penetrerar ej hur mycket.

Hur funkar det?

“Har god effekt av Voltaren supp. intramuskulärt.”

Långvariga besvär..

“Anamnes: Njurstensanfall sedan flera år tillbaka.”

teamarbete

Aktuell anamnes
Pat mår bättre. Undrar om körkortsmöjlighet för att återuppta sitt arbete som taxiförare med hustrun.

Avlägsnande av vas?

“Fullt med vax i höger öra som avlägsnas”

…eller…?!!

Vaknade medvetslös vid X sjukhus där han sedemera vårdades.

Hmmm, hur går det till?

Vi skickar höger fot till röntgen för bedömning av hallux valgus.

Förståeligt…

“Aktuellt: Pat har idag sorg sedan pat avlidit på lasarettet i xxxxxxxxxx förra veckan.”

/Sebastian

Tok..

Söker p g a värk i äggledarna (det är en man som söker) Har på sig solglasögon som han fått av sin läkare..

Behandlingsschema

Injiceras i huden 1 gång per vecka mot psoriasis enligt separat behandlingsschema i huden.

Exfru med tekniska orsaker

Patienten har ej varit i hemmet i V******y och därmed ej sett kallelsen, patienten vistas mycket hos sin exfru då de är skilda p.g.a. tekniska orsaker.

/Rania

Tidigare sjukdomar

Tidigare sjukdomar: Flickvän, jobbar halvtid på varvet på ____ö.

Besöksorsak

Besökorsak: arbetar med städning

/Johanna

Strippat vid ankomst

Anmärkning, Sår i pannan efter fall på boendet i dec-12. Strippat vid ankomst.

Annars frisk

Det här är exakt citat av inledande meningen i en remiss jag fått från annan klinik:
“Reparatör, annars frisk”

Aktivitet

Aktivitet:
Sätter på patienten i fåtöljen till middagen. Behöver hjälp av 2 personer.

Dragen pat

Patienten dragen på MDT-konferens.

(undrar vad de drack på denna konferens – Meningen betyder eg. att patientens fall har diskuterats på MDT-konferens)

Tack Anette!